strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Wschowie Radomir Radecki
Lokal mieszkalny o pow. 64,54 m2, nieruchomość niezabudowana oraz działki zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 64,54 m2, nieruchomość niezabudowana oraz działki zabudowane
Cena wywoławcza: 25 070,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1986/12 i inne
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki
z siedzibą 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że

 

w sprawach egzekucyjnych KM 1986/12 i inne

dnia 9 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika (…) (własność), położonej: 67-400 Wschowa, Tylewice (obręb 14 Tylewice, jed. ew. Wschowa - obszar wiejski), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00005830/4.

Jest to nieruchomość niezabudowana obejmująca grunt działki nr 366/11 o powierzchni 1 280,00 m2, zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowaniach produkcyjnych, usługowych oraz budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Nieruchomość jest nieogrodzona, położona przy drodze o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Jest ona nieuzbrojona lecz posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.

Suma oszacowania wynosi 37 606,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 070,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 760,60 zł.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 1986/12 i inne

dnia 9 czerwca 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika (…) (własność), położonej: 67-400 Wschowa, Tylewice 9e, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00015885/7.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 364 o powierzchni 8.2500 ha. Zabudowę nieruchomości stanowią, usytuowane na obszarze 2 7300 ha, budynki pełniące funkcję produkcyjną, magazynową i biurową oraz budowle. Pozostałe grunty działki o powierzchni 5.520 ha są niezabudowane i posiadają następujące klasy bonitacyjne: RRIII A - 0.7400 ha, WRIII A - 0.0500 ha, SRIII A - 0.4600 ha, WRIII B - 0.0200 ha, RRIII B - 0.5800 ha, RRIV A - 1.5200 ha, SRIV A - 0.4200 ha, WRIV A - 0.0400 ha, SRIV B - 0.6600 ha, WRIV B – 0.0900 ha,

RRIV B - 0.6600 ha, RRV - 0.1700 ha, TR - 0.1100 ha. Teren obejmujący dawny zakład produkcyjny (zabudowana część działki nr 364) położony jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem o długości 967,5 m z elementów żelbetowych z bramą przesuwaną konstrukcji stalowej. Teren utwardzony - utwardzenia dróg dojazdowych stanowią 2 100 m2 pokryte asfaltem oraz 7412,00 m2 pokryte betonem. Posiada przyłącze energetyczne z trafostacją oraz wodociągowe, wewnątrz sieć kanalizacyjna zakończona w zbiorniku bezodpływowym. Teren niezabudowany położony jest przy drodze o nawierzchni gruntowej, jest nieogrodzony i nieuzbrojony, posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej poprzez część zabudowaną nieruchomości. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki oraz budowle:

Budynek - o oznaczeniu wewnętrznym „E” - portiernia - jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jego powierzchnia zabudowy wynosi - 36,90 m2, powierzchnia użytkowa - 28.58 m2, kubatura - 112,0 m3.

Budynek - o oznaczeniu wewnętrznym „C” w okresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego - hala ręcznej i mechanicznej obróbki drewna z zapleczem – jest to budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, którego powierzchnia zabudowy wynosi - 1954,00 m2, powierzchnia użytkowa - 2 014,52 m2, kubatura - 7 857,54 m3.

Budynek - o oznaczaniu wewnętrznym „D” - kotłownia - przepompownia - jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, którego powierzchnia zabudowy wynosi - 303,1 m2, powierzchnia użytkowa - 249,60 m2, kubatura - 2 255,1 m3.

Budynek - o oznaczeniu wewnętrznym „A” w okresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego - hala montażowa - magazynowa z zapleczem - jest to budynek, który posiada dwie kondygnacje, niepodpiwniczony a jego powierzchnia zabudowy wynosi - 2 244,05 m2, powierzchnia użytkowa - 2 776,84 m2, kubatura - 14 928,00 m3. Dodatkowo budynek posiada dobudówkę o powierzchni: 81,70 m2.

Budynek - o oznaczeniu wewnętrznym „B” w okresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego - hala obróbki z zapleczem biurowym i socjalnym - jest to budynek, który posiada dwie kondygnacje, niepodpiwniczony a jego powierzchnia zabudowy wynosi - 3 935,1 m2, powierzchnia użytkowa  - 3 075,76 m2, kubatura - 13 993,31 m3.

Budynek gospodarczy (ogrodnika) - jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 19,10 m2, kubatura - 51,0 m3.

Wiata nr 1 posiada powierzchnię użytkową – 68,70 m2, jest to konstrukcja stalowa pokrycie na dachu blachą trapezową , na ścianach blachą trapezową lub siatką, utwardzenie stanowi trylinka betonowa.

Wiata nr 2 posiada powierzchnię użytkową - 25,40 m2, jest to konstrukcja stalowa pokryta na dachu onduliną, ściany są wykonane z elementów żelbetowych lub siatki, utwardzenie z trylinki betonowej.

Oświetlenie zewnętrzne: stanowi 35 słupów oświetleniowych, linia kablowa wraz z rozdzielnią.

Kojec dla psów - na fundamencie betonowym, posiada ściany z kamieni.

Basen p. poż - jest to basen o wymiarach 10 x 10 m, głębokości 2,5 m i kubaturze - 250 m3 posiada ściany żelbetowe monolityczne z izolacją, jest ogrodzony – murki z elementami stalowymi.

Zbiornik bezodpływowy konstrukcji żelbetowej monolitycznej posiada kubaturę - 216,0 m3 a jego objętość użytkowa wynosi - 150,0 m3.

Suma oszacowania wynosi 7 173 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 782 166,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 717 325,00 zł.

 

w sprawie egzekucyjnej KM 726/07

dnia 3 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

 

 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników (…) (własność na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej), położonej: 67-410 Sława, Lipinki 91/2, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00012806/9.

Jest to Samodzielny Lokal Mieszkalny o powierzchni 64,54 m2, który składa się z trzech pokoi, łazienki, WC, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce gruntu nr 344/30 o powierzchni 6 611,00 m2. Właściciele lokalu mieszkalnego posiadają udział w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 608/10000. Budynek posiada trzy kondygnacje i pełne podpiwniczenie.

Suma oszacowania wynosi 111 972,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 648,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 197,20 zł.

 

Rękojmia może być złożona również na konto komornika:

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik

Radomir Radecki

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tylewice
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone