strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości – Katowice
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości – Katowice
Cena wywoławcza: 88 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 538/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

2 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w  Katowicach przy ul. Lodowej 3, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00027383/5.

Udział w prawie własności będący przedmiotem licytacji przysługuje dłużniczce (…).

 

Udział dłużnika w prawie własności nieruchomości wynoszący 1/4 ułamkowej części oszacowany jest na kwotę 133 000,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 88 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty.

Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lodowa
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone