strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach
Lokal mieszkalny o pow. 31,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 31,30 m2
Cena wywoławcza: 39 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 830/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA


lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 1 położonego w budynku nr 13 w miejscowości Przyborówko, gmina Szamotuły, o powierzchni 31,30 m2, składającego się z pokoju, kuchni przechodniej, łazienki i przedsionka, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1A/00026323/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku), dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1A/00021085/1.

 

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 52 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 39 450,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 5 260,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przyborówko
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone