strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki, o łącznej pow. 4,3800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, o łącznej pow. 4,3800 ha
Cena wywoławcza: 176 240,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 687/10
Opis:
 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

12 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

Działki nr 309 o pow. 0,88 ha, działka nr 380 o pow. 0,23 ha, działka nr 809 o pow. 1,11 ha, działka nr 19 o pow. 0,31 ha położenie w obrębie Kąkolewnica Południowa, działka nr 348 o pow. 0,32 ha położona w obrębie Kąkolewnica Północna, działka nr 1678 o pow. 0,10 ha, działka nr 1679 o pow. 0,03 ha, działka nr 1680 o pow. 0,23 ha, działka nr 1681 o pow. 0,26 ha, działka nr 1682 o pow. 0,53 ha, działka nr 1044 o pow. 0,38 ha położonej w obrębie Kąkolewnica Wschodnia o łącznej pow. 4,3800 ha;

posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00027290/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 264 360,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 176 240,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi: 26 436,00 zł;

- nieruchomość działka nr 380 oszacowana jest na kwotę: 167 240,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 111 494,00 zł

- nieruchomość działka nr 309 oszacowana jest na kwotę: 32 990,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 21 994,00 zł

- nieruchomość działka nr 809 oszacowana jest na kwotę: 31 680,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 21 120,00 zł

- nieruchomość działka nr 19 oszacowana jest na kwotę: 9 200,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6 134,00 zł

- nieruchomość działka nr 348 oszacowana jest na kwotę: 9 500,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6 334,00 zł

- nieruchomość działka nr 1044 oszacowana jest na kwotę: 3 280,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2 187,00 zł

- nieruchomość działka nr 1678 oszacowana jest na kwotę: 720,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 480,00 zł

- nieruchomość działka nr 1679 oszacowana jest na kwotę: 220,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 147,00 zł

- nieruchomość działka nr 1680 oszacowana jest na kwotę: 1 650,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 100,00 zł

- nieruchomość działka nr 1681 oszacowana jest na kwotę: 1 870,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 247,00 zł

- nieruchomość działka nr 1682 oszacowana jest na kwotę: 6 010,00 zł

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 4 007,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 ub na konto kancelarii w BGŻ S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kąkolewnica
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone