strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działki zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane
Cena wywoławcza: 16 950,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 88/03
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

20 maja 2016 r.

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędą się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

- godz. 10:00 - KM 88/03 i KM 1396/11:

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nagłowice o pow. łącznej 1,2098 ha, stanowiącej własność: (…), składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 534 i 536/1 Obręb 8 - Nagłowice (działka numer 534 o pow. 0,5886 ha zabudowana jest kompleksem budynków i budowli tworzących zajazd natomiast działka 536/1 o pow.0,6212 ha użytkowana jest jako parking).  Częściami składowymi nieruchomości są: kompleks budynków istniejącej restauracji z zapleczem socjalno-hotelowym, łącznik, budynek hotelowy z salą konsumpcyjno-taneczną z dobudowaną wieżą, budynek hotelowy, budynek inwentarski, budynek garażowy. Teren nieruchomości jest ogrodzony, na nieruchomości zostały urządzone drogi i place utwardzone, oczko wodne oraz nasadzenia roślinne w postaci drzewostanu, drzew i krzewów ozdobnych. Dla nieruchomości  tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00047942/1 (działka nr 534) i KW KI1J/00046337/0 (działka nr 536/1). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 1 780 189,00 zł. Cena wywołania wynosi – 1 186 793,00 zł, wartość rękojmi wynosi – 178 019,00 zł. Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z póżn.zm.).

 

PIERWSZA LICYTACJA

- godz. 10:30 - KM 995/15:

nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i wiata na drewno), położonej w Jędrzejowie przy ul. 3 Maja 108, składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 58 Obręb: 05 Jędrzejów o powierzchni 0,2678 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00071843/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 200 676,82 zł.

Cena wywołania wynosi – 150 508,00 zł., wartość rękojmi – 20 068,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

- godz. 11:00 - KM 1587/13:

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (murowany budynek mieszkalno-gospodarczy z gankiem, teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony, wyposażony w energię elektryczną i sieć wodociągową, część rolna działki jest użytkowana jako łąka), położonej w miejscowości Gniewięcin, gm. Sędziszów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerem 147/1 Obręb  8 - Gniewięcin o powierzchni 3 000 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00071894/6. Udział 1/2 część w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 22 599,00 zł. Cena wywołania wynosi – 16 950,00 zł, wartość rękojmi – 2 260,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

- godz. 11:30 - KM 108/16:

nieruchomości stanowiących własność (…), tj.:

I. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Aleksandrów, gm. Sędziszów składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 14/2, 15, 2 Obręb: 01 Aleksandrów o łącznej powierzchni 7,9300 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00025775/9.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 88 361,95, zł. Cena wywołania wynosi – 66 272,00 zł, wartość rękojmi – 8 837,00 zł.

II. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Mierzyn, gm. Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 37/1, 145, 190 i 193 Obręb: 17 - Mierzyn o łącznej powierzchni 2,9100 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00017433/1.   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 190 168,14, zł. Cena wywołania wynosi – 142 627,00 zł, wartość rękojmi – 19 017,00 zł.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nagłowice, Jędrzejów, Gniewięcin, Aleksandrów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone