strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach
Lokal mieszkalny  o pow. 54,31 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny  o pow. 54,31 m2
Cena wywoławcza: 32 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 816/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc – działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 4 w budynku nr 19 klatka C, położonego w miejscowości Muchocin, gmina Międzychód, o powierzchni lokalu mieszkalnego 54,31 m2, wraz z pomieszczeniem piwnicznym (17,34 m2) oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym (18,7 m2), dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie prowadzi KW o nr PO2A/00035337/1 wraz z udziałem wynoszącym 450/10000 części w nieruchomości wspólnej dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie prowadzi KW o nr PO2A/00018144/6.

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 80 200,00 zł.

Nieruchomość lokalowa obciążona jest nieodpłatną i ustanowioną na czas nieoznaczony służebnością osobistą mieszkania oszacowaną na kwotę 36 300,00 zł. Służebność pozostaje w mocy. Wartość służebności ulega potrąceniu z ceny nabycia.

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej z uwzględnieniem wpływu dożywotniego i bezpłatnego prawa służebności mieszkania oszacowana została na kwotę: 43 900,00 , stanowiącą podstawę obliczenia ceny wywołania.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 32 925,00 .

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie: 4 390,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki - nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001 lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Muchocin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone