strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
1/2 udziału w działce o pow. 0,1054 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-23
Godzina: 14:50:00
Przedmiot sprzedaży: 1/2 udziału w działce o pow. 0,1054 ha
Cena wywoławcza: 964 353,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1762/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 maja 2016 r. o godz. 14:50

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym w sali B-103, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w prawie własności nieruchomości opisanego jako: udział w 1/2 części w działce nr 29 o pow. 0,1054 ha, obręb 118, zabudowana budynkiem kamienicy nr 3 w zabudowie zwartej przyulicznej, położona w ścisłym centrum Krakowa tuż u zbiegu ulic Pędzichów z Długą. Całość posesji stanowi budynek frontowy i oficynowy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 729,40 m2. W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych oraz dwa lokale niemieszkalne (użytkowe – frontowe) lokale handlowe z witrynami. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00136683/8.

Właścicielem tego udziału w nieruchomości jest (…).

 

Udział w 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 1 285 805,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 964 353,75 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 128 580,50 zł.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 1762/1 lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pędzichów z Długą
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone