strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Lokal mieszkalny o pow. 46,34 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,34 m2
Cena wywoławcza: 72 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 440/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

2-pokojowe mieszkanie w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do

publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 maja 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 226, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

 nieruchomości lokalowej (SW1K/00081639/8) wraz z udziałem 66/10000 w nieruchomości wspólnej (SW1K/00079088/3).

OPIS:

Mieszkanie o powierzchni 46,34 m2. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4,09 m2. Mieszkanie położone jest na parterze. Ogrzewanie CO z ciepłowni miejskiej. CWU z gazowego podgrzewacza wody.

Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, os. Szkolne 5F/78.

Należącej do dłużnika: (…).

Nr KW lokalu SW1K/00081639/8.

CENA MINIMALNA – 72 600 ,00 zł.

 

Suma oszacowania wynosi 108 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 600,00. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 890 zł.

Informacja – tel. (74) 640 08 82.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według

prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie

do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Szkolne
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone