strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Lokal mieszkalny o pow. 48,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 48,10 m2
Cena wywoławcza: 91 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 830/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO

PRAWA RZECZOWEGO nr KW 40898/8


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 maja 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 14, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,10 m2, znajdującego się na III piętrze w budynku 4-piętrowym i składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, należącego do dłużniczki: (…), położonego: 87-800 Włocławek, Toruńska 73/45,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze (adres spółdzielni: 87-800 Włocławek, ul. Hutnicza 20, Włocławek), dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40898/8 NKW: WL1W/00040898/8.

 

Suma oszacowania wynosi 122 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 240,00 zł gotówką w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie

najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

 

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnia księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Toruńska
Miasto: Włocławek
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone