strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Lokal mieszkalny o pow. 69,49 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 69,49 m2
Cena wywoławcza: 153 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1472/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 87304/9


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 69,49 m2, znajdującego się na I piętrze budynku i składającego się z pokoju dziennego, dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie znajdujące się w piwnicy budynku o powierzchni 4,29 m2, należącego do dłużniczki: (…), położonego: 87-800 Włocławek, Piekarska 8/4,

dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 87304/9 [NKW: WL1W/00087304/9].

Suma oszacowania wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 000,00 zł  gotówką w kancelarii komornika.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji:

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ui. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów, wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piekarska
Miasto: Włocławek
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone