strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 601 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 601 m2
Cena wywoławcza: 272 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 118/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW Sz1W/00000468/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

18 maja 2016 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącego do dłużnika: (…) wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 385 o powierzchni 601 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi stanowiącymi od gruntu odrębna nieruchomość, położonej: 72-600 Świnoujście, ul. Gdyńska 7, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW SZ1W/00000468/3].

Z treści księgi wieczystej wynika, iż końcowa data wieczystego użytkowania to 28 lipiec 2039 r. Natomiast ujawniony w księdze wieczystej sposób użytkowania terenu przez wieczystego użytkownika to: B - tereny mieszkaniowe.

 

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:

 

1 Charakterystyka działki.

Działka nr 385 posiada kształt regularny, przypominający w ogólnym zarysie wydłużony prostokąt. Na działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie zwartej oraz budynki gospodarcze i urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowane słabe ale z uwagi na budynki gospodarcze będące w lepszym stanie określono zagospodarowanie jako lepsze. Działka od strony frontowej otoczona jest płotem z elementów stalowych, w ramach stalowych rozpięta pomiędzy stalowymi słupkami na betonowej podmurówce. Powierzchnię zieloną stanowi trawa oraz pojedyncze drzewa. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltem.

Podstawowe dane działki:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów i informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej działka nr 385 posiada następująca charakterystykę:

 

Miasto: Świnoujście,

Ulica: Gdyńska nr 7,

Księga wieczysta nr: Sz1W/00000468/3,

Działka nr 385 o powierzchni 601m2,

Kształt działki: regularny, przypominający w ogólnym zarysie wydłużony prostokąt,

Teren działki i jej ukształtowanie: teren zasadniczo płaski, korzystny,

Warunki gruntowo - wodne: przeciętne,

Dojazd: droga utwardzona asfaltem,

Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny parterowy z częściowo użytkowym poddaszem w zabudowie zwartej oraz budynki gospodarcze i urządzenia infrastruktury technicznej

Usytuowanie działki w stosunku do stron świata: przeciętne,

Dojazd i dojście do parceli od strony północnej,

Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja elektroenergetyczna,

- instalacja gazowa,

Działka graniczy:

- od strony północno - wschodniej z działką nr 380,

- od strony południowo - wschodniej z działką nr 386,

- od strony północno - zachodniej z działką nr 384,

- od strony południowo - zachodniej z działką nr 326,

 

2 Budynek mieszkalny:

Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Ściany: konstrukcji murowanej. Stropodach: drewniany. Dach: pokryty dachówką. Stolarka okienna: pcv oraz drewniana. Parapety zewnętrzne: z płytki klinkierowej. Tynki zewnętrzne: ściany otynkowane i pokryte farbą ścienną. Rury i rynny spustowe z pcv oraz blachy stalowej, ocynkowanej.

Parametry budynku mieszkalnego ( dane według kopii aktu notarialnego Rep. A nr 4854/1997 z dnia 05 września 1997 oraz według kopii wypisu z rejestru gruntów):

1. Powierzchnia użytkowa 97,00m2,

2. Kubatura budynku 328m3,

3. Powierzchnia zabudowy 100m2

Instalacje w wewnętrzne

- instalacja wodociągowa ,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja energetyczna,

- instalacja gazowa,

- instalacja i urządzenia wentylacyjne,

- instalacja spalinowa,

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów pozwala na określenie

standardu jako poniżej podstawowego, natomiast stan techniczny budynku zostaje określony jako pogorszony.

Budynek gospodarczy w zabudowie zwartej, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Konstrukcja dachu: drewniana. Dach pokryty papą. Ściany murowane z cegły, kryte tynkiem cementowo – wapiennym z widocznymi ubytkami. Drzwi zewnętrzne: antywłamaniowe, nowoczesne. Stolarka okienna: pcv. Rury i rynny spustowe: z blachy stalowej, ocynkowanej. Powierzchnia zabudowy: 21m2. Stan techniczny: dość dobry.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo - zachodniej, pośredniej części miejscowości Świnoujście granicząc z działkami zabudowanymi domami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Otoczenie mieszkaniowe jest nieuciążliwe. Dobry dostęp do infrastruktury handlowo usługowej i kulturalno-oświatowej. W pobliżu brak obiektów użyteczności publicznej takich jak: kościół, poczta, apteki, szkoły, motel. Bliska odległość od środków komunikacji autobusowej, skąd można się udać autobusami do centrum Świnoujścia i Międzyzdrojów.

Nieruchomość jest przeciętnie położona biorąc pod uwagę ich charakter. Biorąc pod uwagę wszystkie cechy nieruchomości oraz najbliższego otoczenia uznaje się ogólną atrakcyjność przedmiotowej nieruchomości za przeciętne.

Wartość rynkowa praw użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej Sz1W/00000468/3 według stanu na dzień wizji lokalnej biegłego i cen obecnych wynosi: 363 100,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych.

W tym wartość rynkowa użytkowania wieczystego samej działki gruntu nr 385, tj. nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej Sz1W/00000468/3 bez uwzględnienia naniesień wg stanu na dzień wizji lokalnej biegłego i cen obecnych wynosi: 270 400,00 zł słownie; dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych.

Wartość naniesień znajdujących się na przedmiotowej działce nr 385, tj. nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej Sz1W/00000468/3 bez uwzględnienia wartości gruntu wynosi: 92 700,00 zł słownie dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych.

Suma oszacowania wynosi 363 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 325,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 36 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu

49 12403914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gdyńska
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone