strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Opolu
Samochód ciężarowy VW LT-35TDI
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy VW LT-35TDI
Cena wywoławcza: 4 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 maja 2016 r. o godz. 10:30

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 13 w pokoju nr 2 odbędzie się

 

PRZETARG OFERT

 

następującej ruchomości należącej do zobowiązanego (…):

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Jednostka miary

Wartość szacunkowa w zł

Cena wywołania w zł

1.

Samochód ciężarowy VW LT-35TDI, nr rej. OST29TL, rok. prod. 1998, nr ident. VIN: WV1ZZZ2DZWH023443.
Uwagi: brak możliwości uruchomienia silnika – pojazd w trakcie naprawy.

1

szt.

5 400,00

4 050,00

 

 

Minimalna kwota złożonej oferty (wywołania) wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. W związku z faktem, że szacunkowa wartość sprzedawanej nieruchomości przekracza kwotę 4 500,00 zł, osoby przystępujące do przetargu ofert są zobowiązane do złożenia organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium należy składać w dniu 10.05.2016 r. w godz. między 8:30 a 9:30 w Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 13 w pok. nr 2.

Oferty należy składać do dnia 10.05.2016 r. do godz. 9:30 w Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 13 w pok. nr 2 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „przetarg ofert – egzekucja”, z podaniem nazwy ruchomości, której oferta dotyczy. Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Komisyjne otwarcie nastąpi w dniu 10.05.2016 r. o godz. 10:30 w Strzelcach Opolskich, przy ul. Opolskiej 13 (siedziba Urzędu Skarbowego) w pok. nr 2. Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 10.05.2016 r. od godz. 8:00 do godz. 10:00 w Strzelcach Opolskich, przy ul. 1 Maja 57a (na terenie zakładu „Krzysztof Wróbel Mechanika Pojazdowa Blacharstwo Holowanie Pojazdów”). Naczelnik Urzędu Skarbowego nie odpowiada za uszkodzenia i ukryte wady oraz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Opolska
Miasto: Strzelce Opolskie
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone