strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Szczecinie
Niezabudowana działka o obszarze 5,04 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-29
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o obszarze 5,04 ha
Cena wywoławcza: 264 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 16, pokój nr 303, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Niezabudowana działka gruntu nr 233, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0001 miejscowość Nieborowo o obszarze 5,04 ha. Działka nr 233 położona jest w części w strefie działalności gospodarczej (strefa działalności produkcyjno-usługowej) i w części w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/000022603/7.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 353 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące), cena wywoławcza wynosi 264 750,00 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uprzednio uzgodnionym przez organ egzekucyjny oraz przeglądać w siedzibie organu egzekucyjnego akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie wystąpiły o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są, ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji,              nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia nieruchomości ani też obniżenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Dodatkowe informacje, udzielane są pod numerem telefonu (091) 57 89 157 oraz w siedzibie organu – pokój 3. Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

POUCZENIE: Na czynność organu egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nieborowo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone