strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Nieruchomość zabudowana o pow. 940 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 940 m2
Cena wywoławcza: 152 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 229/14
Opis:
               
 
OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00032811/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
30 maja 2016 r. o godz. 15:00
 
w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 2 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się 
 
DRUGA LICYTACJA
 
prawa użytkowania wieczystego działki nr 2/3 i prawa własności budynku stanowiącego przedmiot odrębnej własności dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 
SZ1C/00032811/8. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa Starostwo Powiatowe w Choszcznie. Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r.
             Nieruchomość KW SZ1C/00032811/2 to nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Krzowiec przy ul. Zwycięstwa, w gminie Choszczno,  w skład której wchodzi:
grunt zabudowany oznaczony numerem ewidencyjnym działki 2/3 obrębu Krzowiec o powierzchni 940 m2 oraz budynek mieszkalny jednorodzinny, zaadaptowany z dawnego 
budynku dworca PKP stacji Suliszewo o łącznej powierzchni użytkowej 161,20 m2.
Nieruchomość zlokalizowana na południe od zwartego siedliska osady Krzowiec, pośród terenów zabudowań stacyjnych usytuowanych przy nieczynnej linii kolejowej 410 relacji Grzmiąca-Kostrzyn oraz po zachodniej stronie drogi asfaltowej prowadzącej z Suliszewa w kierunku wsi Kołki. Działka tworzy jeden dość zwarty i regularny kontur gruntowy w kształcie wąskiego prostokąta. 
             Suma oszacowania wynosi 228 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 800,00 zł.
WARUNKI  LICYTACJI
             Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094. Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z  art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zwycięstwa
Miasto: Krzowiec
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone