strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 74,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 74,60 m2
Cena wywoławcza: 30 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 500/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, Zastępca komornika asesor komorniczy Bartłomiej Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 maja 2016 r. o godz. 8.40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony jest w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Granicznej 1/1, działka ewidencyjna 2 o powierzchni 0,2094 ha. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest w suterenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wzniesionego pod koniec XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia i cegły ceramicznej pełnej z elementami drewnianymi, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. W skład powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzą zgodnie z księgą wieczystą: 1 pomieszczenie, korytarz, wc i pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 74,60 m2. Lokal o wysokim stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, przeznaczony do kompleksowego remontu kapitalnego wszystkich elementów i instalacji. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 2005/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00007609/4).

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00020534/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 41 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 30 750,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 4 100,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S. A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:  Graniczna
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone