strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Firma Handlowo - Usługowa KUŹNIA POMYSŁÓW Kornelia Kożyczkowska w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości -   „Kuźnia Pomysłów” Kornelia Kożyczkowska
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-23
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości -   „Kuźnia Pomysłów” Kornelia Kożyczkowska
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2016 r. ogłosił upadłość dłużniczki Kornelii Kożyczkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „Kuźnia Pomysłów” Kornelia Kożyczkowska ul. Długa 65, 83-307 Kiełpino obejmującą likwidację majątku upadłego.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.   

Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego. Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 42/16.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kiełpino
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone