strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Nieruchomość gruntowa o pow. 517 m2 zabudowana budynkiem w zabudowie wolnostojącej o pow. 118,62 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 517 m2 zabudowana budynkiem w zabudowie wolnostojącej o pow. 118,62 m2
Cena wywoławcza: 317 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 312/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza - 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

24 maja 2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32  w sali nr 200 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 62-004 Czerwonak ul. Źródlana 5,

należącej do dłużników: (…),

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00271517/1.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o pow. 517 m2. Działka o kształcie regularnym- zbliżona do kwadratu. Teren nieruchomości jest ogrodzony i zagospodarowany. Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie wolnostojącej o pow. 118,62 m2, z poddaszem użytkowym oraz garażem wbudowanym w bryłę budynku. Na parterze znajdują się 3 pokoje, łazienka, wiatrołap i kuchnia, natomiast na poddaszu są 3 pokoje, klatka schodowa i korytarz.

 

Cena wywołania wynosi: 317 775,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 423 700,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 42 370,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 312/15) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 1731/15), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Źródlana
Miasto: Czerwonak
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone