strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Ireneusz Buczek Kancelaria Komornicza w Legnicy
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,9532 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,9532 ha
Cena wywoławcza: 184 372,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 354/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w trybie egzekucji uproszczonej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na (tel. (76) 721 20 28) na podstawie art. 10136 kpc ogłasza, że dnia:

31 maja 2016 r. o godz. 10:00

w kancelarii komornika mieszczącej się: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 1a/8 I piętro, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 957/10 o pow. 0,9532 ha zlokalizowaną we wsi Grzymalin, gm. Miłkowice 59-222. Działka nr 957/10 to grunty orne RV-0,5413, łąki trwałe – ŁIV=0,4119. Teren działki nieuzbrojony. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice teren przeznaczony jest pod projektowane tereny mieszkaniowe;

położonej: Grzymalin, gmina 59-222 Miłkowice,

dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00062827/1.

Suma oszacowania wynosi 245 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 372,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 583,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BP I O. Centrum Legnica 77 1020 3017 0000 2702 0118 0793

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł nabywca zobowiązany jest wpłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia.

Rękojmię złożoną przez licytanta któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej z egzekucji, albo jeżeli egzekucja została umorzona - jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672).

Nieruchomość można oglądać w dniach: 18.05.2016 r. w godz. 10:00-10:30 i 25.05.2016 r. w godz. 14:00-14:30.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grzmalin
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone