strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo
Działka gruntu o pow. 0,3282 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o pow. 0,3282 ha
Cena wywoławcza: 31 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3400/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy ul. Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 104/1 o powierzchni 0,3282 ha, niezabudowaną (w planie zagospodarowania przestrzennego symbol M1 - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa istniejąca i projektowana wraz z istniejącą zabudową jednorodzinną), działka uzbrojona
w wodociąg oraz linia energetyczna NN, przez działkę przebiega podziemny wodociąg oraz napowietrzna linia energetyczna SN i NN, w narożniku działki zlokalizowana jest stacja transformatorowa napowietrzna,

położonej: Niestoja, gm. Działdowo,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1D/00035153/3.

Suma oszacowania wynosi 41 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 275,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 170,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S. A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niestoja
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone