strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Darek MTG Dariusz Popławski w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości Darek MTG Dariusz Popławski
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-26
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości Darek MTG Dariusz Popławski
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie V GUp 15/16 ogłoszona została  upadłość Dariusza Popławskiego, obejmująca likwidację majątku.

Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale V Gospodarczym,
ul. Mickiewicza 10/16. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego urzędującego w kancelarii w Toruniu, przy ul. Szosa Lubicka 10/51
w Toruniu.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone