strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Lokal mieszkalny o pow. 65,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-09
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 65,30 m2
Cena wywoławcza: 256 680,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2332/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ze w dniu

 

9 czerwca 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników solidarnych: (...), opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 60 w budynku nr 12B, położonego w Krakowie na Osiedlu Piastów. Lokal położony jest na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 65,30 m2. Mieszkalnie znajduje się w zasobach Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu założona została księga wieczysta numer KR1P/00438920/9 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 342 240,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 256 680,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 34 224,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 71 8619 0006 0030 0325 8023 0001

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wplata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 2.06.2016 o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Piastów
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone