strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem letniskowym – udział 1/2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem letniskowym – udział 1/2
Cena wywoławcza: 67 837,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 43/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 maja 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 102 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem letniskowym położona w miejscowości Bartkowa – Posadowa gm. Gródek nad Dunajcem, stanowiąca działkę o pow. 0,0500 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 396/1 opisana w  KW NS1S/00050692/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 90 450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 837,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości wynosi: 9 045,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas S. A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 43/14”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bartkowa - Posadowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone