strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
Działki, Wola Kalinowska
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-07
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Wola Kalinowska
Cena wywoławcza: 76 163,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 480/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 czerwca 2016 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym, w sali K-11, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów w prawie własności nieruchomości opisanych jako:

1. Udział wynoszący 95/100 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą KR2P/00006198/8.

Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0871 ha składa się z działki nr 532/1 o pow. 0,5254 niezbudowanej, działki nr 664 o pow. 0,4230 ha niezabudowanej, działki 405/9 o pow. 0,0120 ha niezabudowanej, działki 405/10 o pow. 0,0267 ha niezabudowanej oraz działki 405/11 o pow. 0,1000 ha zabudowanej. Działki wchodzące w skład nieruchomości o nr 405/9; 405/10; 405/11 tworzą zawarty kompleks funkcjonalno-użytkowy. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Kalinowska, w części obejmującej działki nr 405/9; 405/10 oraz 405/11 położona jest u zbiegu ulic Spacerowej i Ogrodowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość w zakresie dotyczącym działek nr 405/9; 405/10 oraz 405/11 jest ogrodzone z nasadzeniami zieleni ozdobnej. Nieruchomość w części obejmującej działki 405/9; 405/10 i 405/11 posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, energii elektrycznej oraz kanalizacyjną i według oświadczeń dłużnika uzbrojenie w sieć gazową, zaś w zakresie obejmującym działki 532/1 i 664 nie posiada uzbrojenia. Zgodnie z MPZP działka 405/9 położona jest w przeważającej części na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej oraz w części przylegającej do ul. Spacerowej w terenach oznaczonych jako tereny dróg i mostów, działka 405/11 położona jest w całości w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej. Nieruchomość w części obejmującej działki 532/1 oraz 664 położona jest w całości na terenach oznaczonych jako tereny rolne. Działka nr 405/11 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o konstrukcji drewnianej na betonowej podmurówce. Strop drewniany. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem bitumicznym. Obiekt kilkuletni o typowej architekturze z dużą werandą. Stolarka okienna drewniana z okiennicami, drzwiowa drewniana lita. Posadzki z desek lakierowanych. Ściany obłożone deskowiem. Budynek nie jest ogrzewany, posiada instalacje elektryczną. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym i posiada przeciętny standard wykończenia. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 25 m2. Udział wynoszący 95/100 części w prawie własności nieruchomości stanowi własność dłużnika (…).

 

2. Udział wynoszący 95/100 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą KR2P/00006201/3.

Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0441 ha składa się z działki nr 532/2 o pow. 0,5246 niezbudowanej, działki nr 662 o pow. 0,3780 ha niezabudowanej, działki 405/6 o pow. 0,0867 ha zabudowanej, działki 405/7 o pow. 0,0014 ha niezabudowanej oraz działki 405/8 o pow. 0,0534 ha niezabudowanej. Działki wchodzące w skład nieruchomości o nr 405/6; 405/7; 405/8 tworzą zawarty kompleks funkcjonalno-użytkowy. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Kalinowska, w części obejmującej działki nr 405/6; 405/7 oraz 405/8 położona jest u zbiegu ulic Spacerowej i Ogrodowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość w zakresie dotyczącym działek nr 405/6; 405/7 oraz 405/8 jest ogrodzona z nasadzeniami zieleni ozdobnej. Nieruchomości w części obejmującej działki 405/6; 405/7 i 405/8 posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, energii elektrycznej oraz kanalizacyjną i według oświadczeń dłużnika uzbrojenie w sieć gazową, zaś w zakresie obejmującym działki 532/2 i 662 nie posiada uzbrojenia. Zgodnie z MPZP działka 405/6; działka 405/7 i działka 405/8 położona jest w przeważającej części na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej oraz w części przylegającej do ul. Spacerowej w terenach oznaczonych jako tereny dróg i mostów. Nieruchomość w części obejmującej działki 532/2 oraz 662 położona jest w całości na terenach oznaczonych jako tereny rolne. Działka nr 405/6 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, o charakterze jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym do adaptacji (strych), częściowo podpiwniczonym o konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej. Fundament i podpiwniczenie betonowe oraz z kamienia, pozostałe kondygnacje o konstrukcji drewnianej oraz częściowo murowane. Strop nad przyziemiem betonowy, pozostałe drewniane. Kominy murowane z cegły. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką po modernizacji. Obiekt nieotynkowany i nieocieplony z początku XX wieku. Stolarka okienna drewniana starego typu, częściowo z okiennicami, drzwiowa drewniana lita. Posadzki z desek lakierowanych. Ściany obłożone deskowiem, częściowo otynkowane i malowane emulsyjnie. Budynek ogrzewany jest elektrycznie i znajduje się w stanie technicznym do remontu generalnego i modernizacji, posiada standard poniżej przeciętnego do modernizacji. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 63,20 m2. Udział wynoszący 95/100 części w prawie własności nieruchomości stanowi własność dłużnika (…).

 

Udział wynoszący 95/100 części w nieruchomości KR2P/00006198/8 oszacowany jest na kwotę: 101 551,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 76 163,25 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 10 155,10 zł.

 

Udział wynoszący 95/100 części w nieruchomości KR2P/00006201/3 oszacowany jest na kwotę: 131 440,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 98 580,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 13 144,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 480/14 wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej (KW) lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
(12) 414 38 27 wew. 92

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Kalinowska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone