strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomość o pow. 2 531 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 2 531 m2
Cena wywoławcza: 32 514,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1541/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 14:30

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 208/5 o powierzchni 2 531 m2 w klasie bonitacyjnej Bp z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej gruntowej. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Wojcieszyn, gm. Nowogard i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041152/8. Do czasu wykonania przez Gminę Nowogard drogi na działce nr ewid. 208/3, każdorazowy właściciel działki nr ewid. 208/5 umożliwi dojazd do działki nr ewid. 208/6 – podstawa – akt notarialny Repertorium A nr 817/2013 z dnia 30.01.2013 r.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 48 772,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 32 514,67 zł.

Rękojmia wynosi 4 877,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 7.06.2016 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wojcieszyn
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone