strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki zabudowane budynkami produkcyjnymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki zabudowane budynkami produkcyjnymi
Cena wywoławcza: 264 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 322/10
Opis:
 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

30 maja 2016 r.

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie odbędzie się:

o godz. 9:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

prawo wieczystego użytkowania gruntu - działek nr 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/10, 345/11, 345/12, 345/14, 345/15 na lat 99 to jest do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz własność budynków
i urządzeń trwale związanych z gruntem
, położonej w msc. Krasocin, gm. Krasocin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00018952/3.
Nieruchomość - działki nr 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/10, 345/11, 345/12, 345/14, 345/15
o  powierzchni 5,9848 ha zbudowana jest budynkami produkcyjnymi z lat 70 i 80 ubiegłego wieku oraz częściowo zalesiona.
Działka nr 345/14 stanowi komunikację wewnętrzną.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 046 646,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 784 984,50 zł.

 

o godz. 10:00

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

działka nr 6322 o pow. 0,0549 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem
o łącznej powierzchni użytkowej 142,27 m2 z sutereną o powierzchni 88,04 m2 oraz garażem murowanym o pow. 27,26 m2,
położonej: Włoszczowa, przy ul. Norwida,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019747/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 397 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 ceny oszacowania, tj. 264 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wadium należy wpłacać na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634,

podając w tytule wpłaty „wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr .............”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie zł

ożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Włoszczowa, Krasocin
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone