strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Lokal mieszkalny o pow. 49,29 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 49,29 m2
Cena wywoławcza: 210 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 540/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00270411/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego

należącego do dłużników: (…),

położonego: 55-040 Kobierzyce, Wysoka, ul. Konna 6B/8, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00270411/7.

 

Przedmiotem licytacji jest odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego: 55-040 Kobierzyce, ul. Konna 6B/8, Wysoka, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00270411/7, o powierzchni 49,29 m2 (wg danych z KW).  Lokal położony jest na drugim piętrze. W jego skład wchodzą dwa pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka z WC i przedpokój.  Do lokalu przynależy komórka lokatorska
w podpiwniczeniu o powierzchni l,38 m2, oznaczona nr 3A/A8.

Z prawem własności lokalu związany jest udział - 1830/100000 w nieruchomości wspólnej o nr KW WR1K/00192944/1, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Suma oszacowania wynosi 281 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 210 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 100,00. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK  PEKAO  S.A.  Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 2.06.2016 r.  (art. 962 § 1 KPC)

tytuł przelewu: „rękojmia na licytację - KM 540/15 /imię i nazwisko licytanta:.

 

          Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,  które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 26.05.2016 r. na godz. 10:30. Komornik informuje, że od dnia 27.05.2016 r. można przeglądać
w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Konna
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone