strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród
Działki gruntu o pow. 3 700 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu o pow. 3 700 m2
Cena wywoławcza: 73 650,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 866/15
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w  Strzelinie Jan Heród zawiadamia na  podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - I Wydział Cywilny, ul. Bolka I Świdnickiego 7,  57-100 Strzelin odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Górka Sobocka, stanowiącej własność dłużnika: Mirosław Purchała, Górka Sobocka 3, 57-150 Górka Sobocka,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelinie nr WR1T/00006048/8.

Działki gruntu nr 35 o powierzchni  3 700 m2,  przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 73 650,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej  w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika w

BZ WBK O/Strzelin 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148

lub w gotówce lub w postaci książeczki w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Szczegółowe informacje o licytacji  można uzyskać w kancelarii komornika pod numerem telefonu (71) 392 30 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Górka Sobocka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone