strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Działka o pow. 0,70 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,70 ha
Cena wywoławcza: 21 175,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 165/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 maja 2016 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103,
15-950 Białystok, w sali nr
XIV odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, składającej się z działki o numerze 106 o powierzchni 0,70 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 30-Sikory, gmina Mońki, powiat moniecki,

należącej do (…). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd

Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze
KW BI1B/00107374/0.

 

Suma oszacowania wynosi 28 233,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi

21 175,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 824,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 29.05.2016 r.
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne

osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sikory
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone