strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Lokal mieszkalny w Blachowni
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Blachowni
Cena wywoławcza: 53 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1560/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

31 maja 2016 r. o godz. 10:30

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej stanowiący odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Blachownia, przy ul. Sienkiewicza 9 m. 12, stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00136122/5 w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 53 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 050,00 zł, najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową 2378/15.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Blachownia
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone