strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło
Lokal mieszkalny o pow. 30,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 30,70 m2
Cena wywoławcza: 68 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 271/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…),

położonego: 72-600 Świnoujście, ul. Matejki 37B/35,

dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00047682/0]

Charakterystyka lokalu:

Przedmiotem niniejszej licytacji jest nieruchomość lokalowa położona w Świnoujściu przy ul. Matejki 37B/35 w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnym udziałem 3070/936000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 39155. Przedmiot opisu posiada założoną księgę wieczystą KW nr SZ1W/00047682/0 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Licytowany lokal położony jest na VIII piętrze budynku w 8 -piętrowym. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 30,70 m2.

Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym:

1. Pokój I

2. Kuchnia

3. Łazienka

4. WC

5. Przedpokój

Instalacje wewnętrzne:

 • wodociągowa,
 • elektryczna,
 • kanalizacja sanitarna,
 • gazowa,
 • ciepła woda,
 • c.o.,
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej,
 •  instalacja wentylacji spalinowej.

Charakterystyka lokalu według stanu z dnia wizji lokalnej:

 • Drzwi zewnętrzne - drewniane

Biegły nie został wpuszczony do przedmiotu wyceny. Wartość rynkową określono przy założeniu standardu podstawowego.

Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową. Stan klatki schodowej – bardzo dobry. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na zachodnią stronę świata. Przedmiotowy lokal graniczy z szybem windy.

Charakterystyka budynku:

Budynek wysokondygnacyjny oddany do użytkowania w 1978 r. w technologii przemysłowej "wielka płyta", wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Klatka schodowa w dobrym stanie, regularnie sprzątana, zamykana na klucz, funkcjonujący domofon. Sąsiedztwo spokojne. W budynku nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji

Budynek : 8 piętrowy ( 9 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna ), Konstrukcja: technologia przemysłowa "wielka płyta", Funkcja budynku: mieszkalna,

Rok budowy:1978 r. Rodzaj wieżowca: typu "Leningrad",

Stan techniczny: dobry, Podpiwniczenie: pełne,

Wysokość pomieszczeń: 2,52m,

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

 •  fundamenty: nie badano,
 • ściany zewnętrzne: prefabrykaty, ocieplone, pomalowane,
 • ściany wewnętrzne: prefabrykaty,
 • stropy: żelbetonowe, prefabrykowane,
 • stropodach: żelbetonowy z elementów prefabrykowanych, płaski
 •  pokrycie dachu: papa,
 •  komunikacja pionowa: schody wewnętrzne oraz winda na klatce schodowej,
 • instalacje: wodno - kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c. o., ciepła woda, telefoniczna, domofonowa,

telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.

Szacowany lokal mieszkalny położony jest w Świnoujściu przy ul. Matejki w lewobrzeżnej, śródmiejskiej części miasta. Sąsiednie zabudowy stanowią kilkurodzinne domy o charakterze mieszkalno-użytkowym.

Dobry dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-oświatowej. W okolicy wystarczająca ilość sklepów spożywczych i przemysłowych oraz punktów usługowych różnych branż. W pobliżu znajduje się poczta, kościół katolicki, apteka, szkoła podstawowa i gimnazjum. Przed domem znajdują się w ograniczonej liczbie miejsca postojowe. Ulica Matejki jest ulicą oświetloną oświetleniem gminnym. Odległość od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, iż mieszkańcy przedmiotowego lokalu nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasem i wibracjami, pochodzącymi z dróg miejskich.

Suma oszacowania wynosi 91 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

68 550,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Matejki
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone