strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ligas Praktyka Stomatologiczna w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości – Marta Ligas
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-28
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości – Marta Ligas
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem
z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 23/16 ogłosił upadłość Marty Ligas,  prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna Marta Ligas
z siedzibą w Nysie, ul. Kozarzewskiego 20, 48-303 Nysa, wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątna oraz zastępcę Sędziego-komisarza w osobie Anny Janickiej-Jerzyk i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (licencja
nr 565).

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza pod adres:

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa,

ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole

z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – o sygn. akt V GUp 24/16.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nysa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone