strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomość o pow. 0,0386 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 0,0386 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 252 812,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 513/15
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 

 

19 maja 2016 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym w Kielcach sala nr XVIII, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudową gospodarczą, położonej w Kielcach przy ul. Hożej 21. Nieruchomość oznaczona jest działką ewidencyjną nr 1582, a jej łączna powierzchnia wynosi 0,0386 ha. Nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego o łącznej powierzchni 177 m2 oraz budynku gospodarczego. Nieruchomość stanowi własność dłużników (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze KI1L/00045604/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 337 083,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 812,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest  złożyć w kancelarii komornika lub na konto komornika 07 1020 2629 0000 9602 0015 8717 rękojmię w wysokość 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 33 708,33 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z komornikiem, natomiast akta egzekucyjne oraz operat szacunkowy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Obwieszczenie znajduje się również na stronie www.licytacje.komornik.pl
oraz www.komornik7.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Hoża
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone