strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka gruntu nr 18/3, o powierzchni 12 108,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-23
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu nr 18/3, o powierzchni 12 108,00 m2
Cena wywoławcza: 107 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1779/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW GW1G/00075224/6
 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 maja 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 18/3, o powierzchni
12 108,00 m2, położoną w Gorzowie Wlkp., przy ul. Poznańskiej.

 

Nieruchomość stanowi własność (..).


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075224/6


Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 300,00 zł dzień przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na konto komornika:

PKO BP SA II O. Gorzów Wlkp. 26 1020 1967 0000 8102 0038 1350

dzień przed licytacją. 


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Poznańska
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone