strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek
Samochód ciężarowy Volkswagen T4 rok prod. 1998
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 17:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy Volkswagen T4 rok prod. 1998
Cena wywoławcza: 3 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

 

18 maja 2016 r. o godz. 17:00

 

na parkingu dozorowanym pod adresem: Kurza Góra, ul. Krótka 5, 64-000 Kościan, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Samochód ciężarowy Volkswagen T4
rok prod. 1998,

1.9 diesel

nr rej. PKS 76X8,
nr VIN WV1ZZZ70ZWH091232

 

 

1 [szt.]

 

 

5 000,00 **)

 

 

3 750,00

 

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Informacje na temat licytacji są dostępne również na stronie

www.komornik.koscian.pl oraz www.licytacje.komornik.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krótka
Miasto: Kurza Góra
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone