strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane
Cena wywoławcza: 4 001,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1448/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

2 czerwca 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości leśnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Patry oznaczonej jako działka nr 129 o powierzchni 1,24 ha, dla której X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00000401/7.

Suma oszacowania wynosi 21 829,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 552,67 zł.

Rękojmia 2 182,90 zł.

 

godz. 10:30

druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w obrębie gruntów miejscowości 0022 Krupice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 473 o powierzchni 3,0034 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą  w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00023909/5, BI3P/00000079/0.

Suma oszacowania wynosi 248 707,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 165 804,67 zł.

Rękojmia 24 870,70 zł.

 

godz. 11:00

druga licytacja zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0033 Suszczy Borek, gmina Narewka oznaczonej jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,2310 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą  w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00032147/4;

stanowiącej własność dłużniczki w 1/2 części.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 18 093,00 zł.

Cena wywołania (udziału dłużnika) jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 062,00 zł.

Rękojmia 1 809,30 zł.

 

godz. 11:30

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Zalesie, gmina Nurzec Stacja oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 114/1 o powierzchni 4,51 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą  w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00002032/3.

Suma oszacowania wynosi 71 465,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 598,75 zł.

Rękojmia 7 146,50 zł.

 

godz. 12:00

druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Żurobice oznaczonej jako działka nr 262/4 i 262/3 o łącznej powierzchni 4,62 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą  w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00003096/6.

działka nr 262/3 o powierzchni 0,30 ha

Suma oszacowania 6 002,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 001,33 zł.

Rękojmia wynosi 600,20 zł.

działka nr 262/4 o powierzchni 4,32 ha

Suma oszacowania 2 232 979,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 488 652,67 zł.

Rękojmia wynosi 223 297,90 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zalesie, Żurobice, Kłopoty Patry,Krupice, Suszczy Borek
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone