strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Niezabudowana nieruchomość nr 47/99 (am-1) o pow. 0,1068 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość nr 47/99 (am-1) o pow. 0,1068 ha
Cena wywoławcza: 54 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1644/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00033674/9 PROWADZNEJ W TRYBIE ART. 10131 KPCKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99,
fax (71) 723 46 71) ogłasza, że w dniu 

 

30 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5 odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 47/99 (am-1) o pow. 0,1068 ha, nieruchomość niezabudowana, położonej: 55-230 Jelcz-Laskowice, Miłoszyce, dla której Sąd Rejonowy
w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00033674/9.

Suma oszacowania wynosi 72 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 54 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 260,00 zł którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

 Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920,

najpóźniej do dnia 27.05.2016 r. (art. 962 §1 kpc).

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miłoszyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone