strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-09
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
Cena wywoławcza: 342 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 461/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

9 czerwca 2016 r. o godzinie 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr VIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i budynkami gospodarczymi oznaczonej jako działka gruntu nr 161/1 położona
w miejscowości
Michałówek nr 10. gm. Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą numer LD1G/00025080/3;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 457 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę 342 750,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 45 700,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II Nr 3 (Sygn. akt KM 461/12), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 2518/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Michałówek
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone