strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Działka o pow. 0,0221 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0221 ha
Cena wywoławcza: 61 586,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 10/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ze w dniu

 

2 czerwca 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr E-304 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużniczki (…). Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 2/4 o powierzchni 0,0221 ha, położona jest w obrębie 54 Nowa Huta, powiat m. Kraków, województwo małopolskie. Działka położona jest przy skrzyżowaniu ulic Nowohuckiej i Alei Pokoju. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28.08.2013 r., przedmiotowa działka 2/4 znajduje się w obszarze terenów oznaczonych symbolem U15 – tereny zabudowy usługowej. Działka w całości stanowi tereny zieleni, częściowo zakrzaczony i porośnięty pojedynczymi drzewami.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KR1P/00228109/3.

 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 82 115,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 61 586,25 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 8 211,50 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala
71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wplata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 25.05.2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowa Huta
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone