strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Postępowanie przetargowe w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych prac budowlanych
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie przetargowe w zakresie wyboru wykonawcy kompleksowych prac budowlanych
Cena wywoławcza: 210 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków,

tel. (12) 618 40 10, www.hotelewam.pl

ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru:

WYKONAWCY KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH

a)   związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Sulkiewicza 11, 00-758 Warszawa wraz z dostawą wyposażenia i wykładziny,

b)   w pokojach apartamentowych 701 i 801 wraz z dostawą wyposażenia
w Hotelu „Belwederski” w Warszawie przy ul. Sulkiewicza 11, 00-758 Warszawa,

c)   na placu przed budynkiem Hotelu „Belwederski” w Warszawie w celu stworzenia własnych miejsc parkingowych.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie z Wymaganiami Przetargowymi, Specyfikacją i Dokumentacją Projektową, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Ogłoszenia). W sprawie wizji prosimy o kontakt z Dyrekcją Hotelu „Belwederski” w Warszawie – tel. (22) 840 40 11.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) na numer konta podany w Wymaganiach Przetargowych. Oferty będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (adres jak wyżej). Minimalny termin ważności oferty: 6 miesięcy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 1.06.2016 r., godz. 14:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przedmiot postępowania Hotel Belwederski – dostosowanie do przepisów ppoż. – WYKONAWCA - nie otwierać przed 01.06.2016 r.”.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od daty składania ofert. Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Grupa Hoteli WAM
Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Ogłoszenia lub Warunków Przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sulkiewicza
Miasto: Warszawa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone