strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki zabudowane w Nowym Targu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-28
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 470 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1133/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art 953 kpc u związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 czerwca 2016 r. o godz. 14.00

 

w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

praw do nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej nr NS1T/00091068/2, które obejmują: - prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki ewidencyjne 10 029/6, 10 030/9 i 10 048/6 o łącznej powierzchni 0,2380 ha (2 380 m2) oraz prawo własności budynku byłego basenu z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną nadającego się do rozbiórki położonych w mieście Nowy Targ przy ul. Na Skarpie, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NSIT/00091068/2, przysługujących dłużnikowi: (…).

Działka ewidencyjna nr 10 029/6 i powierzchni 0,0581 ha, działka ewidencyjna nr 10 030/9 i powierzchni 0,1465 ha oraz działka ewidencyjna nr 10 048/6 i powierzchni 0,0334 ha oddane w użytkowanie wieczyste do 15.04.2096 r.

Nieruchomość zlokalizowana jest na os. Na Skarpie w Nowym Targu w linii zabudowy w strefie pośrednio-peryferyjnej, w sąsiedztwie szkoły, zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i garażowej (w bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej na dz. ew. nr 10 029/7 znajduje się ujęcie głębinowe wody dla miasta). Północno-wschodnią granicą przylega bezpośrednio do drogi miejskiej o nawierzchni asfaltowej. Położenie w odległości około 4.0 km od centrum miasta i około 500 m od lokalnego centrum handlowo-usługowego.

Działka zabudowana budynkiem byłego miejskiego basenu o łącznej powierzchni zabudowy w zaokrągleniu około 1 337 m2 na który składały się:

1. hala basenowa typu szklarniowego (później ściany ocieplone płytami a dach przykryty blachą) o kubaturze 5 250 m3,

2. budynek zaplecza (szatnie, natryski, część administracyjna oraz pomieszczenia z urządzeniami obsługującymi pływalnię) murowany o kubaturze 2 650 m3,

3. basen do kąpieli o pojemności 32 250 m3,

4. basen płytki dla dzieci o pojemności 75 m3.

Budynek doprowadzony do stanu ruiny. Hala basenowa z nieckami w stanie prawie katastrofy budowlanej. Pozostała część w złym stanie technicznym nadającym się do rozbiórki - budynek zabezpieczony ze względu na bezpieczeństwo ludzi.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 627 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 470 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 62 700, 00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 792/13 (p 1233/l1).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Na Skarpie
Miasto: Nowy Targ 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone