strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie
Nieruchomości gruntowe zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-13
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane
Cena wywoławcza: 135 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1726/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr III Sądu Rejonowego w Opatowie I Wydział Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Tarłów, w gminie Tarłów,
w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. W skład nieruchomości gruntowej wchodzi działka o numerze ewidencyjnym 2002 oraz działka
o nr ewidencyjnym 1994/3 z obrębu Tarłów. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu
o nr KI1S/00046124/2. W skład nieruchomości gruntowej wchodzi działka o numerze ewidencyjnym 2002, oraz działka o nr ewidencyjnym 1994/3 z obrębu Tarłów. Powierzchnia działki nr 2002 zgodnie z zapisem zawartym w rejestrze ewidencji gruntów wynosi 1 700 m2. Powierzchnia działki nr 1994/3 zgodnie z zapisem zawartym
w rejestrze ewidencji gruntów wynosi 1 012 m2. Na działce nr 1994/3 znajduje się część budynku gospodarczego – garażu, działka nr 2002 stanowi grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Dojazd do działek stanowi oświetlona droga asfaltowa. Nieruchomość wyżej opisana stanowi własność dłużników: 1. (…), 2. (…). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 135 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tarłów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone