strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 w Krakowie
Cena wywoławcza: 222 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3086/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 maja 2016 r. o godz. 14:45

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Szafera 7 w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 5, pozostającym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota Dąbie” zs.
w Krakowie, należące do dłużnika: (…).

 

Opisane wyżej ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 296 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 222 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 29 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia,  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego  postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym
w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001
.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal mieszkalny nr 4 można oglądać w dniu 25 maja 2016 r. w godz. od 15:00 do 16:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia
30 maja 2016 r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szafera
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone