strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie
Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. łącznej 3,7800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-13
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. łącznej 3,7800 ha
Cena wywoławcza: 31 534,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr III Sądu Rejonowego w Opatowie I Wydział Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Udziału 1/2 w nieruchomość gruntowej zabudowanej położonej w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Baćkowice, w obrębie Wszachów, która została oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 829 z obrębu Wszachów oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Baćkowice, w obrębie Wszachów, która została oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 261, 828 z obrębu Wszachów dla których IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o nr KI1T/00035606/6. Powierzchnie działek zgodnie
z zapisem zawartym w rejestrze ewidencji gruntów wynoszą kolejno: 828 – 0,8900 ha
(w tym: użytki rolne zabudowane B-PsIV 0,0200 ha, lasy LsIII 0,2300 ha, łąki trwałe ŁIII 0,2600 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,2000 ha, grunty orne RIVa 0,1500 ha, rowy
W 0,0300 ha), 261 – 0,8200 ha (w tym grunty orne RV 0,7100 ha, RVI 0,1100 ha), 829 – 2,0700 ha (w tym użytki rolne zabudowane B-RIVa 0,2274 ha, grunty orne RIVa 1,8426 ha), łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,7800 ha. Działki nr 829, 828 leżą przy jednej z głównych dróg miejscowości Wszachów natomiast działka nr 261 znajduje się przy bocznych drogach gruntowych w sąsiedztwie gruntów ornych i lasów. Działka nr 829 stanowi grunt orny zabudowany. Działki mają kształt prostokątów
i płaskie ukształtowanie terenu. Dojazd do działek nr 829, 828 stanowi gminna droga asfaltowa do działki nr 261 prowadzą boczne drogi gruntowe. Opisana nieruchomość stanowi w udziale 1/2 własność dłużnika: (…). Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 42 046,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 31 534,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wszachów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone