strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działka, budynek mieszkalny o pow. 150,0 m2, 4 pokoje  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-09
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka, budynek mieszkalny o pow. 150,0 m2, 4 pokoje  
Cena wywoławcza: 100 900,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 140/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

9 czerwca 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości  (połączonych w jedno postępowanie na zasadzie art. 926 k.p.c.) położonych w Rawiczu-Sarnowie ul. Kolejowa 34 składającej się na: działkę nr: 456/2 - budynek mieszkalny parterowy z dachem skośnym i poddaszem częściowo mieszkalnym w zabudowie zwartej, funkcjonalnie budynek obejmuje parter - 4 pokoje i klatka schodowa oraz poddasze, powierzchnia zabudowy 150,0 m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod.-kan. Stan techniczny poniżej przeciętnego. Na nieruchomości oznaczonej KW 11497 przysługuje prawo drogi koniecznej na działce 456/2 polegające na możliwości przejazdu przez działkę 456/3 (KW 44395) i 456/6 (KW 43794). Licytacji podlega również działka nr 456/3 (obejmująca nr KW 44395 - udział 3/4 niewydzielonych części nieruchomości) stanowiąca niezabudowane podwórze o pow. 0,0261 ha; Licytacji nie podlega działka nr 456/5;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 63-900 Rawicz, Sarnowa,

dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 11497 działka nr 456/2   [NKW: PO1R/00011497/5] i KW 44395 działka nr 456/3  [NKW: PO1R/00044395/0 - udział dłużnika  wynosi 3/4 niewydzielone części].

 

Suma oszacowania (nr KW 11497 działka nr 456/2  i 3/4 niewydzielone części nr KW 44395 działka nr 456/3) wynosi 151 350,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 900,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 135,00 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Rawicz-Sarnowa
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone