strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Działki  zabudowane o pow. 0,4053 ha i  0,1775 ha oraz niezabudowane o pow. 0,5804 ha i 0,0361 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki  zabudowane o pow. 0,4053 ha i  0,1775 ha oraz niezabudowane o pow. 0,5804 ha i 0,0361 ha
Cena wywoławcza: 761 080,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 580/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że  w dniu

 

24 maja 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

1) Działek o numerach 400/58, 400/59, 403/26 i 403/27 o łącznej powierzchni 0,4053 ha położonych w Uhercach Mineralnych, gm. Olszanica, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku prowadzi księgę wieczystą, nr KW KS1E/00023455/8. Na działce 403/27 zbudowany jest obiekt byłej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, bryła w kształcie litery L o łącznej powierzchni użytkowej 263,24 m2. Działki nr 400/58, 400/59 i 403/26 są niezabudowane i obecnie wykorzystywane są jako plac parkingowy i manewrowy.

2) Działek o numerach 400/49, 403/21, 403/22, 403/23 i 403/24 o łącznej powierzchni 0,1775 ha położonych w Uhercach Mineralnych, gm. Olszanica, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku prowadzi księgę wieczystą, nr KW KS1E/00035617/9. Działka nr 400/49, niezabudowana. Na działce widoczny plac asfaltowy 9 m x 30 m na którym usytuowano obiekty nietrwale związane z gruntem - wiatę i garaż blaszany. Działki nr 403/21, 403/22, 403/23 i 403/24 wykorzystywane są na cele usługowe. Kształt gruntu nieforemny zbliżony do litery T. Na działkach 403/23 oraz 403/24 posadowione są budynki administracyjno-magazynowe w zabudowie szeregowej, parterowe, murowane o łącznej powierzchni użytkowej 124,00 m2. 

3)  Działki o numerze 400/31 o powierzchni 0,5804 ha, niezabudowanej położonej w Uhercach Mineralnych, gm. Olszanica, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku prowadzi księgę wieczystą, nr KW KS1E/00035618/6.

4) Działek o numerach 403/15 i 400/51 o łącznej powierzchni 0,0361 ha, niezabudowanych, położonych w Uhercach Mineralnych, gm. Olszanica, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku, nr KW KS1E/00033433/1;

stanowiących współwłasność po 1/2 części dłużników:

1) (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej oraz

2) (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej wraz ułamkowymi częściami nieruchomości:

1) udziałem 9/48 części przypadającego dłużnikom (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej oraz udziału 6/24 części przypadającego dłużnikom (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej w działce nr 400/34 położonej w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica, stanowiącej drogę, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW KS1E/00033903/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku,

2) udziału 2/16 części przypadającego dłużnikom (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej oraz udziału 1/16 części przypadającego dłużnikom (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej w działce nr 403/6 położonej w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica, stanowiącej drogę, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW KS1E/00026099/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku,

3) udziału 1/4 części przypadającego dłużnikom (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej oraz udziału 3/16 części przypadającego dłużnikom (…) na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej w działce nr 400/38 położnej w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica, stanowiącej drogę, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW KS1E/00021559/3 w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 141 618,70 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 761 080,00  zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 114 161,87 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika

nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Uherce Mineralne
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone