strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Roman Lipiński
Nieruchomość gruntowa w Poznaniu 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa w Poznaniu 
Cena wywoławcza: 91 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2066/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
al. Marcinkowskiego 32, sala 200, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 18/54 w nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa,
w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 48, obręb Karolin, położonej w Poznaniu, przy ul. Janikowskiej 16, zapisanej w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO2P/00032366/7, stanowiącego własność dłużnika: (…).

 

Wartość udziału wynoszącego 18/54 należącego do dłużnika wynosi:
137 300,00 zł
.

Cena wywołania udziału w wysokości 18/54 w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 91 533,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w  książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika do godz. 15:30 lub na konto komornika:

PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631

z dopiskiem licytacja KM 2066/13 i przedstawić przed licytacją dowód wpłaty.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika lub na 5 dni przed licytacją do wglądu w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, przy sprawie II Co 4134/14/6.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Janikowska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone