strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow
Nieruchomość zabudowana o pow. 386 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-15
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 386 m2
Cena wywoławcza: 692 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2210/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

15 czerwca 2016 r. o godz. 8:30

 

w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, w sali nr K-123, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: prawo użytkowania wieczystego (do dnia 4.11.2076 r.) nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Śródmieściu przy ul. Powstańców 81, składającej się z działek ewidencyjnych nr 59 oraz 60, o pow. 386 m2 - zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią mieszkalną o łącznej pow. 298 m2, stanowiącym przedmiot odrębnej własności. Nieruchomość objęta jest prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie księgą wieczystą nr KR1P/00081560/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 923 100,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 692 325,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania

nieruchomości, tj. 92 310,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika

76 8619 0006 0030 0025 8094 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O/Kraków,

albo w kasie Kancelarii Komornika Mirosława Markowa przy ul. Grzegórzeckiej 102/10. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 6 czerwca 2016 o godz. 10:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul.

Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64).  Akta egzekucyjne na siedem dni przed

terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność

na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że

wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem

z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze

wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą

uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o

przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone