strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu
Lokal mieszkalny o pow. 59,36 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-20
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 59,36 m2
Cena wywoławcza: 87 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2549/15
Opis:

 

 

                               

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00051847/2 (I Co 1850/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

20 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 216, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o p. u. 59,36 m2 położony
 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 1 Maja nr 12 C. Z lokalem związany jest udział
w wysokości 1981/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 1070/5, arkusz mapy 5 o powierzchni 0,1580 ha, obręb 0044 Kędzierzyn. Nieruchomość lokalowa ma prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg wieczystych księgę wieczystą KW OP1K/00051847/2, zaś nieruchomość gruntowa KW OP1K/00031293/7.

Prawo własności ww. lokalu przysługuje (…) na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 116 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 600,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone