strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski
Niezabudowane działki o łącznej pow. 1 178 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki o łącznej pow. 1 178 m2
Cena wywoławcza: 32 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4992/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 maja 2016 r. o godz. 12:00

 

sala nr 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Grabowie, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy
w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00050229/9, stanowiącej własność (…).

 

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu nr ewid. 70/1 o pow.
400 m2
oraz nr ew. 70/7 o pow. 778 m2. Łączna pow. działek wynosi 1 178 m2.
Na terenie nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa, hydrantowa i energii elektrycznej.

 

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy
ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. sprawy KM 4992/14).


Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego
w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grabów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone