strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Udziały w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych
Cena wywoławcza: 1 060,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 15:00

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wola Batorska, gm. Niepołomice składającej się z:

-   udziału w wysokości 4/5 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 1648/9 o powierzchni 0,1139 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym łącznej powierzchni całkowitej 164,66 m2 (budynek mieszkalny składa się z parteru oraz poddasza, niepodpiwniczony, konstrukcja budynku murowana, elewacja budynku nieotynkowana, więźba dachowa drewniana, szacowany udział nie posiada dostępu do drogi publicznej),

-       udziału w wysokości 4/5 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/10 o powierzchni 0,0071 ha (działka charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do figury trójkąta oraz umiarkowanie płaskim ukształtowaniem terenu, udział nie posiada dostępu do drogi publicznej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00028086/3.

 

Udział w wysokości 4/5 części w prawie własności do nieruchomości oszacowany jest:

-       do zabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/9 na kwotę: 181 602,00 zł,

-       do niezabudowanej działki ewidencyjnej 1648/10 na kwotę: 1 402,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

-       zabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/9 tj. kwotę: 136 210,00 zł,

-       niezabudowanej działki ewidencyjnej 1648/10 tj. kwotę: 1 060,00 zł.

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

-       za działkę ewidencyjną 1648/9 wadium wynosi: 18 200,00 zł,

-       za działkę ewidencyjną 1648/10 wadium wynosi: 150,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Batorska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone